prints and sculpture

  Fakta
 
Hugskott
 
Sex och tjugosex
 
Ökenryttare
 
Jagad
 
Gatupratare
 
Reflektion
 
En enkel
 
Mitt i
 
På gång
 
Hänger löst
 
Påstår
 
Omgående
 
Mikrokosmos
 
Chimär
 
Det ändlösa
 
Iakttagelser
 
Med tvekande steg
 
 
   
Det som händer
 
Tupplur
 
Balansakt
 
Med huvet på skaft
 
Livet
 
Stalltips
 
I upplösningstillstånd
 
Utanförskap
 
Mellan skål och vägg
 
I gamla dagar
 
Den konstiga känslan
 
På två hjul
 
I främlingars värld
 
Vinterpromenad
 


These Giclée prints are printed with an Epson ink jet printer on
300 g. Water Color Paper from Fabriano.
 
The size of the prints are 37 by 57 cm.
 
Click on the small pictures to the left to enlarge.
retur