prints and sculpture

 
Inlevelse
 
Hänförelse
 
Förundran
 
Parallella världar
 
Vid stranden
 
Restriktioner
 
På förekommen anledning
 
I den kalla gryningen
 
Passad
 
Mistral
 
Monsun
 
Väderomslag
 
Uppsprickande
 
Höstrusk
 
Då
 
Nu
 
Sen
 
The Line-up
 
Nej tack 3
 
Nej tack 2
 
Nej tack 1
 
Tysta gick vi i mörkrets famn
 
Han gick med långsamma, obeslutsamma steg
 
När vinden mot det blåa havet drog
 
I de fåfänga dagarnas land
 
En ljum och lyhörd natt
 
Man anar knappast dagen
 
De känner ej stigen
 
Jag drömde mig fly
 
Livet som trotsar och består
 
Vart mänskor gå - och varför
 
Någon som aldrig återvänder
 
Morgonen stiger röd
 
Trotsar den obevekliga sommaren
 
Att prata om vädret
 
Dagens bjärta kontraster
 
Att beträda spårområdet
 
 
 
Bland främlingar som bygger nya städer
 
Ett steg mot slumpen och fördärvet
 
Falska nyheter
 
Alternativa vägar
 
Bakom dem lurar den tomma rymden
 
Däremellan är där vi är och lever
 
De minst väntade och de djupast röda
 
Det ska komma en ny poet
 
En försmak av ogråtna tårar
 
En främlig som jag en gång sett
 
Fågelperspektiv
 
Över vägar du aldrig gått
 
På sin väg genom dag och rolös natt
 
Ting som hände igår
 
Samarbete
 
Faktagranskare - sant eller alternativt
 
Fläkta bort mina påhängsna tankar
 
Gå hellre bort i tårar
 
Hans hårdhet var så öm
 
Kvällen drömmer blekröd
 
Natten, den man inte ser
 
Vad är större att möta än en olöst gåta
 
Vara svag och inte våga
 
Söker fåfängt i varje stund
 
Hemmets lugna vrål
 
Grämelsen som ruvade och tärde
 
Kontrollbehov
 
Kärnvapenparaply
 
Bevakning
 
Om yttrandefrihet
 
Den normkritiske tänkaren
 
Åsiktsbyggnad
 
Stå i tystnad och vänta
 
Valfrihet
 
Vanligt folk
 
Faktaförnekare
 
Medan radion spelar
 

 


These Giclée prints are printed with an Epson ink jet printer on
190 g. Epson Water Color Paper.
 
The size of the prints are 29 by 42 cm.
 
Click on the small pictures to the left to enlarge.
retur