prints and sculpture

 
På rad
 
Tillsammans
 
Runt och runt...
 
Mitt i vimlet
 
De andra
 
Alla andra
 
Natur och kultur
 
Rosa regn
 
Under bar himmel
 
Varthän?
 
Över huvud taget
 
Mot förmodan
 
Antagonister
 
Vind för våg
 
Där ingenting händer
 
I världens skumma hörn
 
Vandrar fram och vänder åter
 
Marsch för klimatet
 
Resans avsikt är oviss
 
Långt borta från ödet
 
Så färdas jag fram min tysta led
 
Kommer ej nattens ro?
 
Skynda din gång
 
Ensam på levnadens stig
 
Hon gick den väg som var kvinna går
 
Att gå mot strömmen
 
Var det mödan värt?
 
Det är där min längtan vilar
 
En blodröd sol försvann
 
In i det motsträviga ödet
 
Så ser min dröm ut
 
När jag sluter mina ögon
 
Han följer mig som skuggan
 
Vägen som två har att gå
 
Hans suckar hörde ingen
 
 
 
 
I nattens drömlösa landskap
 
Med nygjorda fötter
 
Minns du
 
Se vad som händer
 
Så vitt vi vet
 
Vi går tillsammans
 
Öster om solen
 
Se människan
 
Dammluckorna öppnas
 
Du färdas förskräckt
 
Hit eller dit
 
Mörkret viker undan
 
Gyllne morgon
 
Går
 
På mammas gata
 
Resa mot okänt mål
 
Äntligen hemma
 
Där möter oss ingen
 
Hit men inte mycket längre
 
Jag gångar som jag plägar
 
Krig och fred
 
Måste ta mig igenom det här
 
Världen är mindre än ingenting
 
Den kalla och härliga natt
 
Till hoppets dunkla vägar
 
Stå vid vattnet och sjungar
 
Så går vi en ny dag till mötes
 
Saker som aldrig hänt
 
Ska hon bara stå där i evigheter
 
Strandens buskar gråter stilla
 
Vi två på väg
 
Skuggor falla över vägen
 
Dagen som börjar i fjärran
 
I den svårmodiga skogen
 
Där frågan mist sin mening
 
 

 


These Giclée prints are printed with an Epson ink jet printer on
200 g. Water Color Paper from Fabriano.
 
The size of the prints are 22 by 30 cm.
 
Click on the small pictures to the left to enlarge.
retur