//-->
prints and sculpture prints and sculpture

Du vandrar mot framtiden och nuet
 
Solen värmer lika
 
Tålmodigt vänta på sin tur
 
Så vitt vi vet
 
Går hit och går dit
 
Då frågan mist sin mening
 
En känsla av samhörighet
 
Vandrare som går förbi
 
Tre
 
Att gå sin egen väg
 
Studenter
 
index/sculpture
 

 These sculptures are made of laminated wood.
 
Click on the small pictures to the left to enlarge.