prints and sculpture

  I upplösningstillstånd
 
Utanförskap
 
Mellan skål och vägg
 
I gamla dagar
 
Den konstiga känslan
 
På två hjul  
I främlingars värld
 
Vinterpromenad
 
 
   
 


These Giclée prints are printed with an Epson ink jet printer on
Epson Water Color Paper.
 
The size of the prints are 37 by 57 cm.
 
Click on the small pictures to the left to enlarge.
retur