prints and sculpture prints and sculpture

 
Att vandra om vintern
 
Att få besök
 
Att söka tak över huvudet
 
Att gå över
 
Att gå på stan
 
Att balansera
 
Nattvandrare 1
 
Nattvandrare 2
 
Nattvandrare 3
 
Att längta bort
 
Att möta sitt öde
 
 

 

 
 
Att möta sin granne
 
Att beträda spårområdet
 
Att vakta sitt revir
 
Att vänta på svar
 
Ute med bästa väninnan
 
Vintervandrare 1
 
Vintervandrare 2
 
Vintervandrare 3
 
Stadsvandrare_1
 
Stadsvandrare_2
 
Stadsvandrare_3
 
Att gå förbi
 

 

 


Acrylic paint on canvas
 
Click on the small pictures to the left to enlarge.