prints and sculpture prints and sculpture

 
Att komma hem med tåget
 
Att ta sig fram elektriskt
 
Att beskåda elden
 
Att vistas utomhus
 
Att komma hem i gryningen
 
Att skynda hemifrån
 
Att promenera mot solen
 
Att gå förbi
 
Stadsvandrare_1
 
Stadsvandrare_2
 
Stadsvandrare_3
 
Vintervandrare 1
 
Vintervandrare 2
 
Vintervandrare 3
 
Att gå med bästa väninnan
 
 
 
Att vänta på svar
 
Att vakta sitt revir
 
Att beträda spårområdet
 
Att möta sin granne
 
Att möta sitt öde
 
Att längta bort
 
Nattvandrare 1
 
Nattvandrare 2
 
Nattvandrare 3
 
Att balansera
 
Att gå på stan
 
Att gå över
 
Att söka tak över huvudet
 
Att få besök
 
Att vandra om vintern
 
 

 

 


Acrylic paint on canvas
Click on the small pictures to the left to enlarge.